Poliklinikk 

 

[alternativ tekst]Ved allmennpsykiatrisk poliklinikk arbeides det sammen med pasienten for å finne veier til bedre psykisk helse gjennom utredning, diagnostisering, en rekke terapiformer og utarbeiding av individuell plan ved behov.

Behandlingen foregår gjennom timeavtaler eller gruppebehandling. Alle pasienter får sin faste behandlingsansvarlige kontaktperson, som også er kontaktperson for henvisende lege. Du må være henvist fra fastlegen eller andre med henvisningsrett for å få time hos oss.

 
Behandlingstilbud ved allmennpsykiatrisk poliklinikk
Vi tar imot pasienter til konsultasjoner for utredning og behandling i poliklinikken. Vi har ansvar for utredning og behandling av pasienter med bl.a. depresjoner, bipolare tilstander, angst-tilstander, personlighetsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, blandingstilstander.
 
Behandler og pasient arbeider sammen for å finne den beste tilnærmingen blant en rekke terapiformer:
 
Kognitiv behandling
der vi arbeider mest med tankeverdenen.
 
Eksponeringsterapi
behandler fobiske angst-tilstander.
 
Psykodynamisk behandling
arbeider med pasientens utvikling fra barndom til i dag.
 
Gruppepsykoterapi
samler deltakere med ulike diagnoser, men mest mulig likt funksjonsnivå. Vi legger vekt på mellommenneskelige problemer som kan bearbeides i en gruppesetting, og arbeider etter en analytisk/psykodynamisk forståelse hvor mye av initiativet i gruppen ligger hos deltakerne.

Publisert 18.04.2011 02:22 | Endret 28.11.2011 12:36 

 ‭(Skjult)‬ Handler om

2011©Sørlandet sykehus HF | Pb. 416, 4604 Kristiansand | Tlf: 03738 | Postmottak | Redaktør: Rune N. Jonassen
Besøksadresse: Eg, Kristiansand | Org.nr: 983 975 240