Blodprøver 

 
Hvorfor må vi ta blodprøver?
Hva må vi ta hensyn til ved blodprøvetaking?
Hva er lurt å tenke på når barn må ta blodprøve?
 
På laboratorienes poliklinikker er det bioingeniører og helsesekretærer som tar blodprøver.

Blodet består av bestemte mengder av ulike substanser. Ved sykdom kan mengden av disse substansene endres. Vi kan måle disse endringene og dette kan hjelpe til å stille diagnoser. Underveis i en behandling tar man gjerne flere blodprøver for å følge forandringene av mengden substanser over tid. Prøvesvarene vil bli sendt til din lege. Blodprøvene ved våre laboratorier blir tatt av bioingeniører eller helsesekretærer.

Ulike hensyn

Noen substanser krever at blodprøven tas fastende, dette skal du få beskjed om av din lege.

Unngå sterk fysisk aktivitet før prøvetakingen.

Noen substanser skal behandles på bestemte måter og dette medfører at blodprøven må tas på laboratorienes poliklinikker. 

Alle belastninger må avtales med laboratoriet på forhånd.

Blodprøvetaking av barn
 
Det er viktig at foreldre/foresatte prater åpent og ærlig med barnet på forhånd om prøvetakingen og hva som skal skje.

Vår erfaring er at det å holdes fast er like skremmende som selve prøvetakingen. Det er viktig at de som er med barnet er rolige under hele prosessen. Det gjør situasjonen mye lettere for barnet, seg selv og prøvetaker. Ved blodprøvetaking av barn er det viktig at armen holdes stille, dette øker sjansen for en vellykket prøvetaking og derfor er vi ofte to prøvetakere.

Unngå å fortelle at det ”ikke gjør vondt”. Vi kan ikke garantere at blodprøvetakingen blir smertefri. En fin hjelp er bedøvelseskrem som kjøpes på apoteket og settes på minst en time før prøvetakingen. Noen ganger kan prøvetaking av barn være vanskelig slik at det kreves flere forsøk.

 


Publisert 23.05.2011 10:17 | Endret 11.09.2012 13:19 

 ‭(Skjult)‬ Handler om

2011©Sørlandet sykehus HF | Pb. 416, 4604 Kristiansand | Tlf: 03738 | Postmottak | Redaktør: Rune N. Jonassen
Besøksadresse: Eg, Kristiansand | Org.nr: 983 975 240